Leasing er en finansieringsform.

Når du leaser en bil ejer du den ikke. Bilen ejes af leasingselskabet, som giver dig brugsretten til køretøjet i den givne periode, som er leasingkontraktens løbetid.

Der er flere fordele ved leasing. Noget af det væsentligste vedrører muligheden for forholdsmæssig betaling af registreringsafgiften, samt en mindre kapitalbinding i forhold til at eje og afskrive på egen bil.