Generelt:

Denne politik om behandling af privatlivspolitik beskriver, hvorledes Accept Leasing. (”Accept Leasing”, ”os”, ”vi”, ”vores”) indsamler og behandler oplysninger om dig.


Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler om dig, når du læser og benytter vores hjemmeside. Accept leasing er dataansvarlig for dine personoplysninger.

Dataansvar:
Accept Auto A/S er dataansvarlig, og kan kontaktes her:
Silkeborgvej 136,1
8700 Horsens
CVR-nr.: 32141242
Telefon: +45 70 27 04 20.
Web: acceptauto.dk
info@acceptauto.dk


Hvilke persondataoplysninger indsamler vi, og hvad er formålet og retsgrundlaget for behandlingen.
De berørte kategorier af oplysninger Accept Leasing behandler er:

Navn, mailadresse, telefonnummer, cookies. Der er udelukkende tale om almindelige persondata.

Vi behandler ikke data, som du ikke selv har afgivet, ligesom vi ikke behandler data, som vi har modtaget om dig via andre dataansvarlige.

Formålet med behandlingen af indsamlede data:

Hos Accept Leasing behandler vi de indsamlede data om dig til brug for
• Kunderådgivning
• Aftaleindgåelse
• Betalinger
• Markedsføring
• Kundeadministration

Videregivelse af oplysninger:

I det omfang det er nødvendigt for at opfylde aftaler med dig og formålene for vores behandling, videregiver Accept Leasing i visse tilfælde oplysningerne.

Videregivelse sker internt i selskabet og til eksterne samarbejdspartnere, herunder finansieringsselskaber,
forsikringsselskaber, leverandører, i det omfang det er aftalt, nødvendigt for at Accept Leasing kan opfylde aftalen, eller Accept Leasing er forpligtede til det i henhold til lovgivningen.

Accept Leasing anvender tilsvarende databehandlere i forbindelse med almindelig drift af vores virksomhed.

Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, fordi det er nødvendigt for:
- at indgå eller opfylde en kontrakt indgået med dig, herunder for at levere de varer og den service, som du har bedt om samt håndtere dine betalinger og forespørgsler (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b)
- at overholde vores retlige forpligtelser, herunder i forbindelse med regnskabsaflæggelse og bogføring (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c)
- at forfølge vores legitime interesse i at besvare din henvendelse (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)


Sikkerhed:

Vi har gennemført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Opbevaringstid og slettepolitik:

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor.

Når et sådant grundlag ikke længere er til stede, dvs. når vores aftaleforhold eksempelvis er ophørt, så opbevarer vi som udgangspunkt dine oplysninger i 5 år derefter.

Rettigheder:

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder jf. databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at blive oplyst om, at du har:

• Retten til indsigt i behandlingen af personoplysninger, herunder modtage svar på din indsigtsbegæring senest 30 dage efter, at vi har modtaget en sådan begæring.
• Retten til at få berigtiget eller slettet personoplysninger; især såfremt disse er ufuldstændige eller ukorrekte.
• Retten til at modtage behandlede personoplysninger (dataportabilitet)
• Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, herunder især såfremt en mindre behandling er muligt.
• Retten til at indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.


Du har ret til at modtage de persondata, der behandles om dig, ligesom du kan anmode om, at dine data leveres til dig som led i dataportabilitet. Accept Leasing foretager ikke profilering, dvs. automatiserede afgørelser til brug for analyser eller lignende.

Kontaktoplysninger:


Denne hjemmeside ejes og drives af Accept Auto A/S, Silkeborgvej 136,1 8700 Horsens, CVR-nr.: 32141242 Telefon: +45 70 27 04 20. Kontakt os via info@acceptauto.dk

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 24.03.2020.